Szkolenie 08.05.2012
(szkolenie)

  • Tworzenie kursu w wybranym formacie
  • Ustawienia kursu
  • Dodawanie i usuwanie bloków w kursie
  • Dodawanie, Usuwanie, Modyfikacja zasobów w kursie
  • Dodawanie, Usuwanie uczestników kursu
  • Dodawanie, Usuwanie, Modyfikacja Aktywności w kursie
  • Przegląd raportów z aktywności uczestników kursów