Skip aktualności

Aktualności

Picture of Zbigniew Wasiuk
Informacja dotycząca przetwarzania danych przez GDOŚ
by Zbigniew Wasiuk - Wednesday, 23 May 2018, 02:35 PM
 

RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce
i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej
czy w innej usłudze oferowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych
i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy
o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl.

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: http://www.gdos.gov.pl/kontakt.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje
za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl.

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez GDOŚ. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem
w naszych serwisach danych osobowych:

-        żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,

-        żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,

-        żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,

-        żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-        wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-        wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

-        są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,

-        realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,

-        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

-        w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

 
Picture of Zespół e-natura2000.pl
Ochrona przyrody w prawie i praktyce
by Zespół e-natura2000.pl - Wednesday, 17 January 2018, 01:29 PM
 

Na platformie e-Natura2000 udostępniony został kolejny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.Kurs składa się z trzech modułów: Prawo ochrony przyrody, Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody. W przystępny sposób prezentowane są m.in. cele i formy ochrony przyrody, zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym. Treści merytoryczne tych modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Kurs Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, czyli Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

 
Picture of Zespół e-natura2000.pl
Szkolenie z obsługi bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
by Zespół e-natura2000.pl - Friday, 17 February 2017, 01:36 PM
 

Na platformie e-learningowej e-Natura 2000.pl zostało udostępnione Szkolenie z obsługi baza danych ooś. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów, które zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy (…) o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) mają obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kurs podzielono na 10 niezależnych lekcji tematycznych, możliwych do odbycia w całości lub w zakresie interesującym Użytkownika oraz w wybranej kolejności. Dzięki temu wiedza zdobywana jest partiami. Lekcje zawierają również interaktywne ćwiczenia  oraz pytania testowe, których celem jest usystematyzowanie oraz sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, możliwe jest wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy z danej części szkolenia.

Udział we wszystkich szkoleniach dostępnych na e-Natura2000.pl jest bezpłatny - aby z nich skorzystać wystarczy zarejestrować się na platformie. Przed rozpoczęciem kursu proszę pamiętać o odblokowaniu wyskakujących okien. Można to zrobić w ustawieniach przeglądarki lub też klikając w komunikat o zablokowaniu okna, który po kliknięciu w tytuł szkolenia pojawia się na samej górze strony  - należy zezwolić stronie e-natura2000.pl na otwieranie wyskakujących okien.

W razie pytań lub problemów z uzyskaniem dostępu do kursu prosimy o kontakt z administratorami bazy danych ooś: admin_bazaoos@gdos.gov.pl

Zapraszamy!

Zespół e-Natura2000.pl oraz Zespół Administratorów Bazy danych OOŚ

 

Skip LoginSkip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Skip Pomoc technicza

Pomoc technicza

W przypadku braku maila z loginem i hasłem oraz w sprawie kursu "Ochrona przyrody w prawie i praktyce":
e-mail: pomoc_kurslife@gdos.gov.pl

PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM SZKOLEŃ
Uwaga! W związku z licznymi zgłoszeniami problemu z uruchomieniem szkoleń przypominamy, że do uruchomienia każdego ze szkoleń w przeglądarce internetowej konieczne jest odblokowanie wyskakujących okien. Można to zrobić w ustawieniach przeglądarki lub też klikając w komunikat o zablokowaniu okna, który po kliknięciu w tytuł szkolenia pojawia się na samej górze strony  - należy zezwolić stronie e-natura2000.pl na otwieranie wyskakujących okien.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 Today Thursday, 8 December 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Czym jest e-learning?

Czym jest e-learning?

Szkolenia on-line, to uporządkowana wiedza, z której można korzystać w dowolnym miejscu, poznając nowe tematy lub omijając znane już zagadnienia. Dzięki temu rozwiązaniu można sprawdzić swój poziom wiedzy o programie, a poprzez aktualizację informacji – systematycznie uzupełniać wiedzę.