Picture of Zespół e-natura2000.pl
Konferencja dotycząca planów gospodarowania wodami 18-19 marzec 2014 r.
by Zespół e-natura2000.pl - Monday, 17 March 2014, 04:24 PM
 

W dniach 18 – 19 marca 2014 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja dotycząca planów gospodarowania wodami (pgw) zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Celem konferencji będzie omówienie oczekiwań Zamawiającego – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do zadań, jakie będą musiały być zrealizowane w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na aktualizacje planów gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces wdrożenia i stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej  2000/60/WE w Polsce. W konferencji weźmie udział ekspert niemiecki, celem wymiany doświadczeń z zakresu opracowania Planów gospodarowania wodami w Niemczech.

Spotkanie odbędzie się w  Warszawie w hotelu: Villa Holiday Park (Heroldów 1B).

Materiały dotyczące konferencji można pobrać w zakładce Ramowa Dyrektywa Wodna w dziale Kursy.

 
Skip Dodatki

Dodatki

  • Słownik
  • Podręcznik użytkownika
  • WIKI
Skip Settings

Settings

Skip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności