Picture of Zespół e-natura2000.pl
Warsztaty z Ramowej Dyrektywy Wodnej
by Zespół e-natura2000.pl - Monday, 31 March 2014, 05:48 PM
 

W dniach 8-9 kwiecień 2014 r. w Warszawie odbędą się warsztaty z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (2000/60/WE), zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Warsztaty są zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Celem warsztatów będzie omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności inwestycji przeciwpowodziowych z art. 4.7 RDW oraz opracowaniem ocen oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

W warsztatach wezmą udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces wdrożenia i stosowania RDW w Polsce. W spotkaniu weźmie udział ekspert niemiecki, celem wymiany doświadczeń dotyczących wdrożenia RDW w Niemczech na podstawie realizowanych inwestycji przeciwpowodziowych.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w hotelu: Villa Holiday Park (Heroldów 1B).

Materiały dotyczące konferencji można znaleźć w zakładce Ramowa Dyrektywa Wodna.

 
Skip Dodatki

Dodatki

  • Słownik
  • Podręcznik użytkownika
  • WIKI
Skip Settings

Settings

Skip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności