Picture of Zespół e-natura2000.pl
Konferencja przeglądowa dotycząca Ramowej Dyrektywy Wodnej
by Zespół e-natura2000.pl - Wednesday, 14 May 2014, 10:43 AM
 

4 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja przeglądowa dotycząca zagadnień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (2000/60/WE), zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.  Celem konferencji  będzie omówienie między innymi zagadnień związanych:

  • z nowelizacją ustawy Prawo wodne;
  • z Masterplanami dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry;
  • z metodyką opracowania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami;
  • z mapami ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces wdrożenia i stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w hotelu: Villa Holiday Park (Heroldów 1B).

Materiały dotyczące konferencji można znaleźć w zakładce Ramowa Dyrektywa Wodna.

 
Skip Dodatki

Dodatki

  • Słownik
  • Podręcznik użytkownika
  • WIKI
Skip Settings

Settings

Skip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności