Picture of Zespół e-natura2000.pl
Konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących RDW w 2014 roku
by Zespół e-natura2000.pl - Friday, 14 November 2014, 09:24 AM
 

3 grudnia 2014 r. odbędzie się konferencja zamykająca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w tym roku. Konferencja jest realizowana w ramach projektu Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r. Celem spotkania będzie omówienie między innymi procedur związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności projektów z Ramową Dyrektywą Wodną, inwestycji w planach gospodarowania wodami oraz stanu zaawansowania prac nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym.

Więcej informacji na temat konferencji oraz agenda w zakładce Ramowa Dyrektywa Wodna.

 
Skip Dodatki

Dodatki

  • Słownik
  • Podręcznik użytkownika
  • WIKI
Skip Settings

Settings

Skip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności