Picture of Zespół e-natura2000.pl
Ochrona przyrody w prawie i praktyce
by Zespół e-natura2000.pl - Wednesday, 17 January 2018, 01:29 PM
 

Na platformie e-Natura2000 udostępniony został kolejny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.Kurs składa się z trzech modułów: Prawo ochrony przyrody, Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody. W przystępny sposób prezentowane są m.in. cele i formy ochrony przyrody, zakazy obowiązujące w obszarowych i obiektowych formach ochrony przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym. Treści merytoryczne tych modułów opierają się głównie na regulacjach zawartych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Kurs Kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” powstał w ramach prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, we współpracy z instytucjami wspierającymi realizację projektu, czyli Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturą Krajową oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

 
Skip Dodatki

Dodatki

  • Słownik
  • Podręcznik użytkownika
  • WIKI
Skip Settings

Settings

Skip Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności